Pārdošanas un sadarbības pakalpojumi
  • Klientu/pasūtījumu piesaiste uzņēmuma procesu/pakalpojumu realizācijai
  • Piegādātāju un sadarbības partneru piesaiste uzlabojot izaugsmes rādītājus
  • Win-win stratēģija