Ražošanas efektivitātes uzlabošana
  • Uzņēmumu efektivitātes novērtēšana
  • Iespējamo ražošanas neatbilstošo procesu/produktu apzināšana, Neatbilstošu procesu/produktu vadība
  • Efektīvo procesu praktiska ieviešana sadarbojoties ar vadību un darbiniekiem
  • Garantēta izmaksu optimizēšana
  • Procesu stabilitātes/izaugsmes nodrošināšana
  • Kvalitātes sistēmas ieviešana (ISO 9001:2015 u.c)
  • LEAN būtības praktiski risinājumi