Uzņēmuma izaugsmes veicināšāna
  • Produkta/pakalpojuma pašizmaksas noteikšana
  • Optimālo procesu/produktu noteikšana,  investīciju/budžeta sadalei
  • Sadarbības ar klientiem veicināšana (dokumentācijas izstrāde,projektu atskaites)
  • Piegādātāju auditi, izvērtēšana . Cenas,kvalitātes , piegādes termiņu izvērtēšana