WIN WIN

Mēs nosakam procesu attistības iespējas... Un veicam procesu attīstību
Ražošanas efektivitāte

(LEAN 6 Sigma)

 1. Mēs veicam sākotnējo auditu, lai novērtētu esošo situāciju
 2. Mēs sagatavojam ziņojumu par potenciālām uzlabojuma iespējām
 3.  Pārrunājam ar klientu mērķus un prasības uzlabojumiem
 4. Mēs veicam procesu uzlabojumus, lai sasniegtu mērķus un izpildītu prasības
 5. Mēs veicam procesu efektivitātes uzlabojumus, uzlabojam esošos un/vai ieviešam jaunus
 6. Mēs iesaistam/apmācam operatorus/personālu
 7. Mēs pārraugam procesa uzlabojumus un vienojamies par tālākiem uzlabojumiem

 Jums nav nepieciešams tērēt jūsu dārgo laiku..

 Mēs visu veiksim jūsu vietā...

Kvalitātes sistēma


 1. Mēs veicam auditu esošajai kvalitātes sistēmai, uzlabojam to
 2.  Mēs ieviešam jaunu kvalitātes sistēmu (piem., ISO 9001:2015 u.c) 
 3.  Mēs piesaistam tikai labākos speciālistus un strādājam pēc jaunākajām metodēm
 4.  Mēs atbalstam/palīdzam veikt sertifikāciju
 5.  Mēs veicam neatkarīgu novērtējumu jūsu procesiem/kvalitātes sistēmai

  


Mums ir individuāla pieeja katram klientam....

 .